هاست لینوکس ایران

50 مگابایت لینوکس ایران


پهنای باند 2000 مگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
در بهترین دیتاسنترهای ایران
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
28,000 تومان سالانه
54,000 تومان دو ساله
98,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
100 مگابایت لینوکس ایران


پهنای باند 4000 مگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
در بهترین دیتاسنترهای ایران
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
34,000 تومان سالانه
68,000 تومان دو ساله
102,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
200 مگابایت لینوکس ایران


پهنای باند 8000 مگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
در بهترین دیتاسنترهای ایران
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
52,000 تومان سالانه
104,000 تومان دو ساله
156,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
500 مگابایت لینوکس ایران


پهنای باند 20 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
در بهترین دیتاسنترهای ایران
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
9,000 تومان ماهانه
88,000 تومان سالانه
176,000 تومان دو ساله
264,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
1000 مگابایت لینوکس ایران


پهنای باند 40 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
در بهترین دیتاسنترهای ایران
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
13,000 تومان ماهانه
125,000 تومان سالانه
250,000 تومان دو ساله
375,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
2000 مگابایت لینوکس ایران


پهنای باند 80 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
در بهترین دیتاسنترهای ایران
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
19,000 تومان ماهانه
185,000 تومان سالانه
370,000 تومان دو ساله
555,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
5000 مگابایت لینوکس ایران


پهنای باند 200 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
در بهترین دیتاسنترهای ایران
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
28,000 تومان ماهانه
280,000 تومان سالانه
560,000 تومان دو ساله
840,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
10000 مگابایت لینوکس ایران


پهنای باند 400 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
در بهترین دیتاسنترهای ایران
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
41,000 تومان ماهانه
410,000 تومان سالانه
820,000 تومان دو ساله
1,230,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
20000 مگابایت لینوکس ایران


پهنای باند 800 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
در بهترین دیتاسنترهای ایران
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
65,000 تومان ماهانه
650,000 تومان سالانه
1,300,000 تومان دو ساله
1,950,000 تومان سه ساله
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution