ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.net sale!
489,000 تومان
1 سال
489,000 تومان
1 سال
529,000 تومان
1 سال
.org
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
.ir hot!
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.co.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.net.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.org.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.ac.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.info
679,000 تومان
1 سال
679,000 تومان
1 سال
679,000 تومان
1 سال
.biz
679,000 تومان
1 سال
679,000 تومان
1 سال
679,000 تومان
1 سال
.name
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.me
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
.ws
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.us
339,000 تومان
1 سال
339,000 تومان
1 سال
339,000 تومان
1 سال
.de
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.co
850,000 تومان
1 سال
859,000 تومان
1 سال
859,000 تومان
1 سال
.marketing
504,000 تومان
1 سال
504,000 تومان
1 سال
504,000 تومان
1 سال
.tv

سال
N/A
N/A
.center
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.online
379,000 تومان
1 سال
379,000 تومان
1 سال
379,000 تومان
1 سال
.studio
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.store
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains