ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.net sale!
1,992,350 تومان
1 سال
1,992,350 تومان
1 سال
1,998,350 تومان
1 سال
.org
1,988,850 تومان
1 سال
1,988,850 تومان
1 سال
1,988,850 تومان
1 سال
.ir hot!

سال
N/A
N/A
.co.ir
28,750 تومان
1 سال
28,750 تومان
1 سال
28,750 تومان
1 سال
.net.ir
28,750 تومان
1 سال
28,750 تومان
1 سال
28,750 تومان
1 سال
.org.ir
28,750 تومان
1 سال
28,750 تومان
1 سال
28,750 تومان
1 سال
.ac.ir
28,750 تومان
1 سال
28,750 تومان
1 سال
28,750 تومان
1 سال
.info
1,780,850 تومان
1 سال
1,780,850 تومان
1 سال
1,780,850 تومان
1 سال
.biz
2,980,850 تومان
1 سال
2,980,850 تومان
1 سال
2,980,850 تومان
1 سال
.name
401,350 تومان
1 سال
401,350 تومان
1 سال
401,350 تومان
1 سال
.me
803,850 تومان
1 سال
803,850 تومان
1 سال
803,850 تومان
1 سال
.ws
563,500 تومان
1 سال
563,500 تومان
1 سال
563,500 تومان
1 سال
.us
389,850 تومان
1 سال
389,850 تومان
1 سال
389,850 تومان
1 سال
.de
458,850 تومان
1 سال
458,850 تومان
1 سال
458,850 تومان
1 سال
.co
3,877,500 تومان
1 سال
3,887,850 تومان
1 سال
3,887,850 تومان
1 سال
.marketing
579,600 تومان
1 سال
579,600 تومان
1 سال
579,600 تومان
1 سال
.tv

سال
N/A
N/A
.center
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
.online
435,850 تومان
1 سال
435,850 تومان
1 سال
435,850 تومان
1 سال
.studio
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
.store
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
1,150,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains