سرورهای مجازی ویندوز و لینوکس

سرور مجازی VM-10 GB

پهنای باند 200 گیگابایت
پشتیبانی مقدماتی رایگان
رم 512 مگابایت
تک هسته CPU 3.4
10Gb HDD یا 5GB SSD
آی پی اختصاصی
امکان نصب ویندوز و لینوکس
امکان نصب کنترل پنل های مختلف

سرور مجازی VM-20 GB

پهنای باند 400 گیگابایت
پشتیبانی مقدماتی رایگان
رم 1024 مگابایت
تک هسته CPU 3.4
20Gb HDD یا 10GB SSD
آی پی اختصاصی
امکان نصب ویندوز و لینوکس
امکان نصب کنترل پنل های مختلف

سرور مجازی VM-40 GB

پهنای باند 800 گیگابایت
پشتیبانی مقدماتی رایگان
رم 2048 مگابایت
دو هسته CPU 3.4
40Gb HDD یا 20GB SSD
آی پی اختصاصی
امکان نصب ویندوز و لینوکس
امکان نصب کنترل پنل های مختلف

سرور مجازی VM- 60 GB

پهنای باند 1.2 ترابایت
پشتیبانی مقدماتی رایگان
رم 3072 مگابایت
دو هسته CPU 3.4
60Gb HDD یا 30GB SSD
آی پی اختصاصی
امکان نصب ویندوز و لینوکس
امکان نصب کنترل پنل های مختلف

سرور مجازی VM-80 GB

پهنای باند 1.6 ترابایت
پشتیبانی مقدماتی رایگان
رم 4096 مگابایت
سه هسته CPU 3.4
80Gb HDD یا 40GB SSD
آی پی اختصاصی
امکان نصب ویندوز و لینوکس
امکان نصب کنترل پنل های مختلف

سرور مجازی VM-120 GB

پهنای باند 2.4 ترابایت
پشتیبانی مقدماتی رایگان
رم 6144 مگابایت
چهار هسته CPU 3.4
120Gb HDD یا 60GB SSD
آی پی اختصاصی
امکان نصب ویندوز و لینوکس
امکان نصب کنترل پنل های مختلف