هاست لینوکس استاندارد

50 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 1000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
27,000 تومان سالانه
54,000 تومان دو ساله
81,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
100 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 2000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
35,000 تومان سالانه
70,000 تومان دو ساله
105,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
200 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 4000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
55,000 تومان سالانه
110,000 تومان دو ساله
165,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
500 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 10000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
6,800 تومان ماهانه
68,000 تومان سالانه
136,000 تومان دو ساله
204,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
1000 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 20000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
9,800 تومان ماهانه
98,000 تومان سالانه
196,000 تومان دو ساله
294,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
2000 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 40000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
15,000 تومان ماهانه
150,000 تومان سالانه
300,000 تومان دو ساله
450,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
5000 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 100000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
35,000 تومان ماهانه
350,000 تومان سالانه
700,000 تومان دو ساله
1,050,000 تومان سه ساله
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution