گواهینامه دیجیتال SSL

با سرویس SSL وبدیتا امنیت سایت خود را تضمین کنید!

گواهینامه Commercial SSL سالانه

      تعداد دامنه 1
      مناسب برای اینترانت و اکسترانت ها
      سطح تایید اعتبار دامنه (DV)
      سطح ایمنی www.site.com و       site.com
      اطمینان خوب
      ضمانت 200,000 یورو
      پشتیبانی مرورگرها 99.9%
      صدور مجدد رایگان ، نامحدود
      طول کلید از 2048
      رمزنگاری تا 256 بیت
پشتیبانی از IR
پشتیبانی موبایل
   نوار سبز رنگ
   نیاز به مدارک هویتی
   دامنه های محلی

گواهینامه Commercial SSL Wildcard سالانه

      تعداد دامنه 1 + همه زیر دامنه های       سطح اول
      مناسب برای اینترانت و اکسترانت ها
      سطح تایید اعتبار دامنه (DV)
      سطح ایمنی yoursite.ir
      www.yoursite.ir
      login.yoursite.ir
      mail.yoursite.ir
      اطمینان پایین
      ضمانت 200,000 یورو
      پشتیبانی مرورگرها 99.9%
      صدور مجدد رایگان ، نامحدود
      طول کلید از 2048
      رمزنگاری تا 256 بیت
پشتیبانی از IR
پشتیبانی موبایل
   نوار سبز رنگ
   نیاز به مدارک هویتی
   دامنه های محلی

گواهینامه Premium EV سالانه

      برند Certum
      تعداد دامنه 1
      مناسب برای کسب و کار
      سطح تایید اعتبار (Extended EV)
      سطح ایمنی www.example.ir و       example.ir
      اطمینان بسیار بالا
      ضمانت 1,000,000 یورو
      پشتیبانی مرورگرها 99.9%
      صدور مجدد رایگان ، نامحدود
      طول کلید از 2048
      رمزنگاری تا 256 بیت
پشتیبانی از IR
پشتیبانی موبایل
نوار سبز رنگ
نیاز به مدارک هویتی
   دامنه های محلی

گواهینامه Premium EV Multi Domain سالانه

      برند Certum
      تعداد دامنه 1 - 4
      مناسب برای تجارت الکترونیک
      سطح تایید اعتبار (Extended EV)
      سطح ایمنی www.example.ir و       example.ir
      اطمینان بسیار بالا
      ضمانت 1,000,000 یورو
      پشتیبانی مرورگرها 99.9%
      صدور مجدد رایگان ، نامحدود
      طول کلید از 2048
      رمزنگاری تا 256 بیت
پشتیبانی از IR
پشتیبانی موبایل
نوار سبز رنگ
نیاز به مدارک هویتی
   دامنه های محلی