وب لینوکس حرفه ای

50 مگابایت لینوکس حرفه ای


پهنای باند 2000 مگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
27,000 تومان سالانه
50,000 تومان دو ساله
70,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
100 مگابایت لینوکس حرفه ای


پهنای باند 4000 مگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
37,000 تومان سالانه
74,000 تومان دو ساله
111,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
200 مگابایت لینوکس حرفه ای


پهنای باند 8 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
48,000 تومان سالانه
96,000 تومان دو ساله
144,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
500 مگابایت لینوکس حرفه ای


پهنای باند 20 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
8,000 تومان ماهانه
75,000 تومان سالانه
150,000 تومان دو ساله
225,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
1000 مگابایت لینوکس حرفه ای


پهنای باند 40 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
12,000 تومان ماهانه
120,000 تومان سالانه
240,000 تومان دو ساله
360,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
2000 مگابایت لینوکس حرفه ای


پهنای باند 80 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
22,000 تومان ماهانه
220,000 تومان سالانه
440,000 تومان دو ساله
660,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
5000 مگابایت لینوکس حرفه ای


پهنای باند 200 گیگابایت
لینوکس حرفه ای با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
ftp و Email نامحدود
مانیتورینگ ۲۴ ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS
منابع قدرتمند
بک آپ هفتگی