پکیج های امنیتی

با پکیج های امنیت وبدیتا، امنیت سرورهای خود را تامین کنید!

پکیج امنیتی استاندارد

  بروز رسانی CMS بروز رسانی به         جدیدترین نسخه
    نصب رولهای امنیتی ارتقا امنیت         وب سایت
    بروزرسانی کامپوننت ها
   بروز رسانی ماژولها به نسخه         جدید
  بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
  بررسی سطوح دسترسی
  فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی         شل وآنتی ویروس
  قفل گذاری روی پوشه های         مدیریتی
    کد کردن فایل کانفیگ
   محدود کردن دسترسی به فایل         های کانفیگ
   بررسی فایلهای فرستنده اسپم و         مسدود سازی آن
  رفع هک
  بررسی سطح دسترسی یوزرهای         CMS
  تخصیص رمزهای استاندارد برای         جلوگیری از دیکد شدن
  اسکن کلیه فایلها با CSX
    اسکن کلیه فایلها با MOLDET
  اسکن کلیه فایلها با CLAMEAV
    آنالیز پیشرفته و تست نفوذ پذیری

پکیج امنیتی حرفه ای

  بروز رسانی CMS بروز رسانی به         جدیدترین نسخه
    نصب رولهای امنیتی ارتقا امنیت         وب سایت
  بروزرسانی کامپوننت ها
  بروز رسانی ماژولها به نسخه         جدید
  بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
  بررسی سطوح دسترسی
  فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی         شل وآنتی ویروس
  قفل گذاری روی پوشه های         مدیریتی
  کد کردن فایل کانفیگ
  محدود کردن دسترسی به فایل         های کانفیگ
  بررسی فایلهای فرستنده اسپم و         مسدود سازی آن
  رفع هک
  بررسی سطح دسترسی یوزرهای         CMS
  تخصیص رمزهای استاندارد برای         جلوگیری از دیکد شدن
  اسکن کلیه فایلها با CSX
  اسکن کلیه فایلها با MOLDET
  اسکن کلیه فایلها با CLAMEAV
    آنالیز پیشرفته و تست نفوذ پذیری

پکیج امنیتی پیشرفته

  بروز رسانی CMS بروز رسانی به         جدیدترین نسخه
  نصب رولهای امنیتی ارتقا امنیت         وب سایت
  بروزرسانی کامپوننت ها
  بروز رسانی ماژولها به نسخه         جدید
  بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
  بررسی سطوح دسترسی
  فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی         شل وآنتی ویروس
  قفل گذاری روی پوشه های         مدیریتی
  کد کردن فایل کانفیگ
  محدود کردن دسترسی به فایل         های کانفیگ
  بررسی فایلهای فرستنده اسپم و         مسدود سازی آن
  رفع هک
  بررسی سطح دسترسی یوزرهای         CMS
  تخصیص رمزهای استاندارد برای         جلوگیری از دیکد شدن
  اسکن کلیه فایلها با CSX
  اسکن کلیه فایلها با MOLDET
  اسکن کلیه فایلها با CLAMEAV
  آنالیز پیشرفته و تست نفوذ پذیری