هاست لینوکس استاندارد

50 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 1000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
20,000 تومان سالانه
36,000 تومان دو ساله
52,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
100 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 2000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
27,000 تومان سالانه
48,600 تومان دو ساله
70,200 تومان سه ساله
سفارش دهید
200 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 4000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
37,000 تومان سالانه
66,600 تومان دو ساله
96,200 تومان سه ساله
سفارش دهید
500 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 10000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
5,000 تومان ماهانه
48,000 تومان سالانه
90,000 تومان دو ساله
130,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
1000 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 20000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
8,000 تومان ماهانه
75,000 تومان سالانه
135,000 تومان دو ساله
195,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
2000 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 40000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
11,000 تومان ماهانه
110,000 تومان سالانه
220,000 تومان دو ساله
330,000 تومان سه ساله
سفارش دهید
5000 مگابایت لینوکس استاندارد


پهنای باند 100000 مگابایت
هاست لینوکس با هارد SSD
کنترل پنل Cpanel
مانیتورینگ 24 ساعته
آنتی شل قدرتمند CXS