تبلیغات گوگل - Google Adwords

با تبلیغات گوگل وب دیتا محصول خود را به جهانیان معرفی کنید!

بسته 50 دلاری Google Adwords


حداکثر ورود کاربر ۵۰۰۰
میانگین ورود کاربر ۱۰۰۰
کلید واژه نامحدود
حداقل یک سنت هزینه کلیک
دریافت گزارش روزانه
سیستم تحلیل و آنالیز

بسته 100 دلاری Google Adwords


حداکثر ورود کاربر ۱۰.۰۰۰
میانگین ورود کاربر ۲۰۰۰
کلید واژه نامحدود
حداقل یک سنت هزینه کلیک
دریافت گزارش روزانه
سیستم تحلیل و آنالیز

بسته 200 دلاری Google Adwords


حداکثر ورود کاربر ۲۰.۰۰۰
میانگین ورود کاربر ۴۰۰۰
کلید واژه نامحدود
حداقل یک سنت هزینه کلیک
دریافت گزارش روزانه
سیستم تحلیل و آنالیز

بسته 500 دلاری Google Adwords


حداکثر ورود کاربر ۵۰.۰۰۰
میانگین ورود کاربر ۱۰.۰۰۰
کلید واژه نامحدود
حداقل یک سنت هزینه کلیک
دریافت گزارش روزانه
سیستم تحلیل و آنالیز

بسته 1000 دلاری Google Adwords


حداکثر ورود کاربر ۱۰۰.۰۰۰
میانگین ورود کاربر ۲۰.۰۰۰
کلید واژه نامحدود
حداقل یک سنت هزینه کلیک
دریافت گزارش روزانه
سیستم تحلیل و آنالیز

Powered by WHMCompleteSolution