نمایندگی دامنه

بسته نمایندگی 5 دامنه


5 اعتبار ثبت دامنه com
پنل اختصاصی شرکت اصلی
با نام تجاری شما
بدون هیچ هویتی از وب دیتا
قابلیت ارائه پنل به مشتریانتان
ثبت لحظه ای در Resello.com

بسته نمایندگی 10 دامنه


10 اعتبار ثبت دامنه com
پنل اختصاصی شرکت اصلی
با نام تجاری شما
بدون هیچ هویتی از وب دیتا
قابلیت ارائه پنل به مشتریانتان
ثبت لحظه ای در Resello.com

بسته نمایندگی 20 دامنه


20 اعتبار ثبت دامنه com
پنل اختصاصی شرکت اصلی
با نام تجاری شما
بدون هیچ هویتی از وب دیتا
قابلیت ارائه پنل به مشتریانتان
ثبت لحظه ای در Resello.com

بسته نمایندگی 30 دامنه


30 اعتبار ثبت دامنه com
پنل اختصاصی شرکت اصلی
با نام تجاری شما
بدون هیچ هویتی از وب دیتا
قابلیت ارائه پنل به مشتریانتان
ثبت لحظه ای در Resello.com

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
1,050,000 تومان یکبار
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution