نمایندگی ویندوز

نمایندگی ویندوز با حجم 2 گیگابایت


پهنای باند 40 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
27,000 تومان ماهانه
270,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی ویندوز با حجم 3 گیگابایت


پهنای باند 60 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
30,000 تومان ماهانه
300,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی ویندوز با حجم 5 گیگابایت


پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
36,000 تومان ماهانه
360,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی ویندوز با حجم 10 گیگابایت


پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
54,000 تومان ماهانه
540,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی ویندوز با حجم 15 گیگابایت


پهنای باند 200 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
72,000 تومان ماهانه
720,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی ویندوز با حجم 20 گیگابایت


پهنای باند 400 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
84,000 تومان ماهانه
840,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی ویندوز با حجم نامحدود
تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
156,000 تومان ماهانه
1,560,000 تومان سالانه
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution