نمایندگی لینوکس

نمایندگی لینوکس با حجم 2 گیگابایت


پهنای باند 40 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
27,000 تومان ماهانه
270,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی لینوکس با حجم 3 گیگابایت


پهنای باند 60 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
30,000 تومان ماهانه
300,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی لینوکس با حجم 5 گیگابایت


پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
36,000 تومان ماهانه
360,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی لینوکس با حجم 10 گیگابایت


پهنای باند 200 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
54,000 تومان ماهانه
540,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی لینوکس با حجم 15 گیگابایت


پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
72,000 تومان ماهانه
720,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی لینوکس با حجم 20 گیگابایت


پهنای باند 400 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
84,000 تومان ماهانه
840,000 تومان سالانه
سفارش دهید
نمایندگی لینوکس با حجم نامحدود
تحویل آنی !
پشتیبانی ۲۴ ساعته
156,000 تومان ماهانه
1,560,000 تومان سالانه
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution