دریافت Chat ID در تلگرام


برای دریافت Chat ID تلگرام کافیست ربات @ChatIDBot رو اد کنید و روی Start کلیک کنیدبا کلیک روی Start یا ارسال هر حرف یا کلمه به این ربات, ربات Chat ID شما را نمایش میدهد
در همین زمینه